Styrelsen

 

Styrelsen efter årsmöte 2020

 

Post                                                   Namn                                                    mobil                                                  

Ordförande                                       Kristian Fred                                             070-36 00 350                                      

Sekreterare                                       Anette Andreasson                                  070-25 25 672                                      

Kassör                                              Jannice Melander                                    076-31 11 671                                    

Ledamot                                            Ola Carlsson                                           076-14 23 233                                    

Ledamot                                            Yngve Berlin                                            070-57 69 234                                      

Styrelse suppl.                                  Björn Karlsson                                                                                                                                                                                                                                         

Styrelse suppl.                                  Jens Christian Sverdrup-Dahl                                       

Materialförvaltare                               Arne Bodestig                                         070-39 13 802

                                      

Materialförvaltare                               Lars Haglund                     

                                      

Revisor                                               Bengt Swanberg                                      

                

Revisor                                               Lars Jansson                                                                  

Revisor suppl.                                   Bernt Andersson

                

Valberedning                                       Magnus Alexandersson                     070-87 10 667                                         

Valberedning                                       Arne Andreasson                               070-52 99 603