Lysekilsposten har kontaktat föreningen och vill ha en kommentar angående att de fått tips om att kommunen gett parkeringsböter i stor utsträckning till ägare av bilar som står parkerade på husbilarnas ställplatser i Valbodalen.

Föreningens svar genom ordförande Kristian Fred är att VLBF inte har några synpunkter på om kommunen lappar bilar där parkerinngsförbud råder (alltså på husbilsparkeringarna). Ryktesvägen hörs att husbilsägare hört av sig till kommunen eftersom de inte får plats på angivna ställplatser, och det är givetvis inte ok. Kommunen har ju bestämt att det ska vara husbilsparkering i Valbodalen vilket får antas vara till gagn för turismeni kommunen.

Samtidigt påtalas till Lysekilsposten att kommunen, i linje med den utförda markeringen mot felparkerare, bör ta ett utökat ansvar för ordningen på servicebryggan som ofta används som gratis gästhamn där båtar ofta ligger i vägen för segelbåtar vid mastkranen mm. Detta är dock kommunicerat med småbåtsavdelningen sedan tidigare.