Använd bankgiro eller  swish

Årets medlemsavgift 2020 är 100 kronor/familj

Inbetalas till BG 267-3036 

eller

Swish 123 378 09 39

Glöm inte att skriva ditt namn och adress